Molėtų prekybiniai pastatai (XX a.pr., žydų prekybos namai)

Architektūra