Etnogrāfiskā viensēta un debess spīdekļu novērošanas punkts (Molētu Reģionālā muzeja apakšnodaļa)