Dubiņģu pils vieta, ko sauc par Pils kalnu (Dubiņģu tilts)

Vēsture