Kapukalna ekspozīcija un akmens laikmeta miteklis Palūšē

Muzeji